logo

Koninklijke Fanfare De Vrije Belgen

Etiket Feestbier

De Vrije Belgen

De Koninklijke fanfare De Vrije Belgen vzw is gesticht in de euforie na de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Een eeuw later zijn we nog steeds een fanfare gebleven. Dit neemt niet weg dat deze eeuweling nog steeds springlevend is, en jaarlijks een aantal muzikale activiteiten realiseert. Wat er komt, vind je in de agenda hiernaast, en wat voorbij is kan je terug vinden in ons foto archief en in ons film archief. De repetities vinden elke vrijdag (behoudens feestdagen) plaats van 20h30 tot 22h30 in ons repetitielokaal in Solleveld - zie plannetje. Als je benieuwd bent hoe het er aan toegaat, spring dan maar eens binnen op een repetitie. Je bent van harte welkom.

Om ieder de kans te geven om mee te genieten van samen muziek te spelen, hebben we een muziek atelier waar muziek op een vlotte en leuke manier wordt bijgebracht.

Onze Agenda

2019-08-04 Huisje Mostinckx in Sint Martens Bodegem
2019-10-06 Huisje Mostinckx in Sint Martens Bodegem
2019-10-12 Westrand concert in Dilbeek